WORKING ON
ARCHITECTURE &
DESIGN

 Zwevende kijkdoos in het Pajottenland

Lees pdf

 NEW PROJECT: making a new “home” in this old house

​NL. Dit huis, gelegen “onder de toren” van de Sint-Pauluskerk te Vossem, heeft een stevige opfrisbeurt nodig. en om een thuis te kunnen worden voor de nieuwe bewoonster zal het huis zich terug of eindelijk moeten nestelen in zijn omgeving… het onverharde pad erlangs, als toegang tot een achterliggend openbaar park, heeft met de jaren bijna de hele zijtuin veroverd.

EN. This house, located “under the tower” of the local church in Vossem, needs a serious makeover. And in order to become a ‘home’ for the new resident, the house will have to nestle again or finally in its surroundings… the unpaved path aside of the house, as access to the public park behind, has concurred almost the entire side garden over the years.

 NEW PROJECT: from steak house to ...

​NL. oa de COVID crisis betekende het einde van dit gekende steak restaurant BISTEC. De nieuwe bouwheer, zelf ook werkzaam in de horeca, ziet een uitdaging in de realisatie van een gemengd project met horeca, een ambacht atelier, en wonen ...als architect zien wij ook uitdaging in de ecologische, energetische en circulaire aspecten…

EN. the COVID crisis meant the end of this well-known steak restaurant BISTEC. The new client, also working in horeca, sees a challenge in the realization of a mixed use project with horeca, a craft studio, and housing ... as an architect we see further also a challenge in the ecological, energetic and circular aspects…

 

 NEW PROJECT: rebirth of a stylish town house

​NL. Een lang leven als stijlvolle stadswoning heeft dit huis moe en afgeleefd gemaakt. De nieuwe eigenaars willen het historische karakter in ere herstellen en tegelijkertijd de woning vernieuwen met meer focus op groen, licht, ruimte en comfort.

EN. A long life as a stylish town house has made this building tired and decrepit. The new owners want to restore the historic character of the place and at the same time renew the house with a strong focus on greenery, light, space and comfort.

 NEW PROJECT: A house IN a barn

​NL. +/- 10 jaar geleden verbouwde de huidige eigenaar het woongedeelte van een oude hoeve tot z’n nieuwe woonplek. De schuur en de stallen bleven onaangeroerd. Tot vandaag! Studieproject hoe een 2de, compacte woning inclusief overdekte buitenruimten onderdak te bieden onder de hoge gewelven van deze oude schuur.

EN. +/- 10 years ago, the current owner converted the living area of ​​an old farm into his new home. The barn and stables were left untouched. Until today! Study project how to fit a 2nd home and covered outdoor spaces under the high vaults of this old barn.

 UNDER CONSTRUCTION: private feestzaal in Vollezele

​NL. De oude feestzaal was volledig opgeleefd en werd daarom door “het Kerkfabriek” van de hand gedaan. De nieuwe private eigenaar probeert nu met een nieuwe zaal ‘in hoevestijl” de plek nieuw leven in te blazen. Dakwerken in volle uitvoering.

EN. The old community hall was completely worn out and was therefore sold by “het Kerkfabriek”. The new private owner is now trying to bring new life into the place with a new ‘farm style’ building. Roof works in full execution.

 UNDER CONSTRUCTION: apartments in Herselt

​NL. De percelen van 2 vrijstaande oude woningen met bijgebouwen werden bij elkaar gevoegd om dit woonproject te realiseren. De architecturale vormgeving van dit appartementsgebouw is sober, hedendaags en kleinschalig. Focus ligt op kwaliteitsvolle woonunits met ruime buitenterrassen, rijkelijke lichtinval en respect voor privacy. Dakwerken in volle uitvoering.

EN. The plots of 2 detached old houses with outbuildings were joined together to realize this residential project. The architectural design of this apartment building is sober, contemporary and small-scale. Focus is on high-quality living units with spacious outdoor terraces, abundant light and respect for privacy. Roof finishing in full execution.

 UNDER CONSTRUCTION: mixed use housing project in Schaerbeek

​NL. Het ruwbouw skelet is bijna klaar! Eindelijk kunnen we starten met de verdere vormgeving van de façade en het interieur.

EN. The concrete construction is almost ready! Finally We can start the further shaping and draping of the façade and interiors.

 We’ve moved!!

​We hebben ons een nieuwe werkplek gevonden knal tussen de Beurs en het Zuidstation, centrum Brussel.

Kazernestraat 2, bus 0101, 1000 BRUSSEL, met zicht op het Anneessensplein

 UNDER CONSTRUCTION: floating villa in Begijnendijk

​NL. Wonen in een prachtige natuurlijke omgeving die door zijn overstromingsgevoeligheid soms helemaal onder water komt te staan. Het kan, als we het slim en correct aanpakken, met respect voor de omgevingscondities. Met een overstroombare kruipruimte als waterbuffer, met een verhoogd woonniveau boven het hoogst gemeten waterpeil, met zwevende buitencirculatie en terrassen op palen. Zicht betonnen “floating villa” volop in afwerkingsfase.

EN. Living in a beautiful natural environment that is sometimes completely flooded due to its flood sensitivity. It is possible if we approach it smartly and correctly, with respect for the surrounding conditions. With a floodable basement as a water buffer, with an elevated living ground floor, above the highest measured water level, with floating outside circulation areas and terraces on stilts. Concrete “floating villa” in full execution.

 MIXED USE housing project in Schaerbeek: building permit received!!!

NL. Het bouwperceel is gelegen op een kruispunt van verschillende transportmodi (auto, trein, bus, fiets, …) en in een zeer gevarieerde buurt, met drukke commerciële activiteiten (Brabantstraat), met dense bewoning, met de activiteit van raamprostitutie (Aarschotstraat) en de nabijheid van kantoren aan de andere zijde van de spoorweg. Dit bouwproject spiegelt zich aan deze buurt door zijn gelaagdheid, zowel qua functies als qua architecturale layout.

EN. The building plot is located at a crossroads of different transport modes (car, train, bus, bicycle, ...) and in a very varied neighborhood, with busy commercial activities (Brabantstraat), dense habitation, with the activity of window prostitution (Aarschotstraat) and the proximity to offices on the other side of the railway. This building project mirrors this neighborhood due to its stratification, both in terms of functions and architectural layout.

 LIVING & WORKING in the heart of the city: building permit received!!!

- architectuur: STUDIOWAD arch. bart wouters - visualisatie: Milda Liubinskaite -

NL. Wonen & werken op wandelafstand van het station van LEUVEN. STUDIOWAD is blij eindelijk zijn eerste woonproject aan te kondigen in het hart van de stad, ingevoegd in de historische, stedelijke context van de Bondgenotenlaan (beschermd stadsgezicht). Tegelijkertijd sluit STUDIOWAD zich hiermee ook aan bij Leuven Klimaat Neutraal 2030 door hier effectief zijn eerste BEN project te lanceren. Spannend!!!

EN. Living & working within walking distance of the station of LEUVEN. STUDIOWAD is pleased to finally announce its first residential project in the heart of the city, inserted in the historical, urban context of the Bondgenotenlaan (protected cityscape). At the same time, STUDIOWAD is contributing to Leuven Climate Neutral 2030 by effectively launching its first BEN project here. Exciting!!!Geverifieerd door community

 STUDIOWAD verandert van naam .../ changes name

NL. ​STUDIOWAD werd op 14 september definitief omgedoopt tot STUDIOWAD architectenbureau bv bvba.

EN. STUDIOWAD’s new name: STUDIOWAD architectenbureau bv bvba

 Passive for architects

NL. STUDIOWAD zal dinsdag 4 februari deelnemen aan Passive for architects, in Technopolis Mechelen! Leren over een renovatie in 2021 en het concept van de BEN woning.

EN. STUDIOWAD will participate in Passive for architects on Tuesday February 4, in Technopolis Mechelen! Learn about a renovation in 2021 and the concept of the BEN house.

 Compact rijhuis krijgt vleugels / compact terraced house is given wings

- artikel uit het magazine Bouwen & Interieur -

NL. “Amper honderd vierkante meter groot is het huis van architect Bart Wouters. En toch zijn er zeven split levels én een vijvertje in de tuin. Een schoolvoorbeeld van hoe compact wonen ruim, licht én inventief kan zijn.”

EN. “The house of architect Bart Wouters is barely a hundred square meters. And yet there are seven split levels and a pond in the garden. A perfect example of how compact living can be spacious, light and inventive.”

 Mijn ministerie voor jouw huis? / My minestry for your house?

- artikel uit de krant De Standaard -

NL. “Waarom wonen we zoals we wonen? En hoe anders zou het elders zijn? We lieten het twee dertigers aan de lijve ondervinden tijdens een huisruil. Of hoe een architect met een eigen huis en een moderne nomade elkaar kunnen inspireren.”

EN. “Why do we live the way we live? And how different would it be elsewhere? We let two thirty years old experience it during a home exchange. Or how an architect with his own house and a modern nomad can inspire each other.”

Projecfiche

projectzaal "Zaliger": parochiezaal 2.0
ontwerp - design2018
bouwjaar gebouw2019-2020
type gebouwvrijstaand gebouw, landelijke omgeving
locatieVOLLEZELE
oppervlakte perceel9a 72ca
oppervlakte gebouw+/- 450m2 over 2 verdiepingen
foto's© Spot-on visuals voor SVK (exterieur), © bart wouters (interieur)
×

Technische fiche

bouwmethodetraditioneel - massiefbouw
buitenschrijnwerk + beglazingHEROAL W72PU schrijnwerk (algemeen) en S77SLPU (schuifraam)
super isolerende dubbele beglazing (1.0 W/m2K)
technische uitrustingluchtgroep Sig Air amber Air Compact 5 CXV
koeling - verwarming: Mitsubishi electric PCFY-P100 VKM
isolatiegevel: PIR isolatie 80 + 40 mm GOR STAL Term PIR AL 0.022 W/mK
vloer: PUR gespoten vloerisolatie +/- 100 mm
hellend dak: 220 mm Knauf Multifit 0.035 W/mK + 60 mm URSA Hometec 0.035 W/mK
akoestiekacoust IQ akoestische spuitpleister plafond gelijkvloers en hellend dak op +1
EPBnog niet gekend
×

Projecfiche

projectinvesteringsproject van Frank & Greet
ontwerp - design2016-2017
bouwjaar gebouw2019-2020
type gebouwwoongebouw met handel
locatieHERSELT
oppervlakte perceel21a 49ca
woon- en werkoppervlakte150m2 handelsruimte + 468m2 wonen (5 woongelegenheden)
foto's© bart wouters
×

Technische fiche

bouwmethodetraditioneel - massiefbouw
buitenschrijnwerk + beglazingPROFEL schrijnwerk FINO P4000NT (algemeen) en P400 schuifraam
super-isolerende dubbele beglazing (1.0 W/m2K)
technische uitrustingventilatie systeem D type Zehnder Comfo Air Pro300
condenserende gaswandketel Vaillant met vloerverwarming
isolatiegevel: PIR Iso Enertherm alu 120mm 0.022 W/mK
vloerisolatie: Thermomix isolerende cementgebonden mortel 160mm gelijkvloers, 100mm op verdiepingen (0.043 W/mK)
platte daken: 2 x 8cm Recticel Bi4 0.026 W/mK
hellende daken: 220mm Rockfit 0.033 W/mK
EPBappartementen E-peil tussen E34 en E45
handel: E53
×

Projecfiche

projectwoning voor Peggy & Patrik
ontwerp - design2016-2017
bouwjaar woning2018-2021
type gebouwééngezinswoning - vrijstaand
locatie BEGIJNENDIJK
opp. perceel37a 91ca
woonoppervlakte197m2
foto's © Bart Wouters
×

Technische fiche

bouwmethodetraditioneel - massiefbouw
gevel, terrassen en luifels - prefab zichtbeton
dakvolume - antrazink
buitenschrijnwerk + beglazingSAPA aluminium profielen
Avantis 70si, Smartline 70hi en C160 Mono si
triple beglazing (0.6 W/m2K)
technische uitrustingZehnder ComfoAir Q350 systeem D
condenserende gaswandketel (Buderus) met vloerverwarming
fotovoltaïsche zonnepanelen (15 x 300kWp)
isolatiegevel: PUR/PIR 14cm van Recticel
vloerisolatie: gespoten PUR isolatie 10cm
platte daken: Eurothane Silver PIR isolatie van Recticel 16cm (in 2 lagen)
EPBE20 gecertificeerd
×

Projecfiche

projectAppartementen langs de bondgenotenlaan
ontwerp - design2015 - 2016
bouwjaar woning2017-2019
type gebouwwinkelruimte met bovenliggende appartementen
locatieLEUVEN
opp. perceel1a 38ca
woonoppervlakte125m2 comm. ruimte + 4 x appartement van bruto 88.50m2
foto's© Liesbet Goetschalckx
×

Technische fiche

bouwmethodetraditioneel - massiefbouw
buitenschrijnwerk + beglazingReynaers SL 38 Hi, Masterline 8 Hi & CP 155 Hi
3-dubbele beglazing (0.60 W/m2K)
technische uitrustingventilatie systeem D type Zehnder D250 L
condenserende gaswandketel met radiatoren
fotovoltaïsche zonnepanelen op platte dak boven +4
isolatiegevel: PIR 160mm IKO Enertherm Alu + ABRISO Styrisol 140mm (plafonds stadsbalkons)
vloerisolatie: 100mm gespoten PUR gelijkvloers, 60mm gespoten PUR op verdiepingen
platte daken: PIR 200mm van Bauder
EPBappartementen BEN gecertificeerd (E-peil < 30)
met Blowerdoortest
×

Projecfiche

projectvakantiewoning op het platteland
ontwerp - design2016
bouwjaar woning2017 - 2018
type woningvakantiewoning - vrijstaand
locatieOPVELP
opp. perceel4a 57ca
woonoppervlakte129m2
foto's© Wim Vanderwegen (Dodge & Burn)
×

Technische fiche

bouwmethodetraditioneel - massiefbouw
gevel & dak - ayous houten lattenwerk
buitenschrijnwerk + beglazingPROFEL Fino P4000NT en P400, Alu profielen
superisolerende beglazing (1.0 W/m2K)
technische uitrustingC+ Evo ventilatiesysteem van Renson
condenserende gaswandketel met vloerverwarming
fotovoltaïsche zonnepanelen geïntegreerd op het dak
isolatiegevel: PIR 120mm van IKO Enertherm
vloerisolatie: gespoten PUR isolatie 110mm
isolatie hellend dak: Isover Rollisol Plus 220mm
EPBvoldaan
Blowerdoortest: v50 = 3.23 m3/hm2
×

Projecfiche

projecthuis voor Eveline en Thomas
ontwerp - design2013
bouwjaar woning2014-2015
type woningééngezinswoning - vrijstaand
locatieVOLLEZELE
oppervlakte perceel6a 97ca
woonoppervlakte247.30m2 woonoppervlakte + 30m2 terras op de verdieping
foto's© bart wouters
×

Technische fiche

bouwmethodetraditioneel - massiefbouw
buitenschrijnwerk + beglazingSchüco AWS/ADS 75 Si / ASS 70 BE
superisolerende dubbele beglazing (1.0 W/m2K)
technische uitrustingventilatie systeem D type Zehnder 450D
condenserende gaswandketel Viessmann met vloerverwarming
isolatiegevel: PIR 120mm Xtratherm lambda 0.023 W/mK
vloerisolatie: 100mm gespoten PUR isolatie
platte daken: Utherm PUR L isolatie, 2 lagen van 100mm
EPBE64; voldaan
×

Projecfiche

projecthuis voor Johan
ontwerp2011 - 2012
bouwjaar2012 - 2014
type woningstadswoning; woning in de rij
locatieLEUVEN
oppervlakte perceel1a 19ca
woonoppervlakte+/- 232.3m2; 2 terrassen met een totale oppervlakte van 29.5m2
foto's© Caroline Meuleman
×

Technische fiche

bouwmethoderuwbouw - massief
gevelsteen - Zero brick van Vandersanden
buitenschrijnwerk en beglazingCS77 Reynaers, alu profielen
superisolerende beglazing (1.1 W/m2K)
techniekenventilatie systeem C+ Evo
condenserende gaswandketel + vloerverwarming
zonnecollector voor sanitair warm water
isolatiespouw: PUR 10cm
vloerisolatie: PUR 10cm
dakisolatie platte daken: Eurothane Bi-3 totaal 16cm
×

Projecfiche

projectappartement voor Sarah en Andreas
ontwerp - design2011 - 2012
bouwjaar woning2012 - 2013
type woningappartement met dakterras en groene tuin
locatieKESSEL-LO
woonoppervlakte126,2m2
foto's© bart wouters
×

Projecfiche

projecthuis voor Eveline en Wim
ontwerp - design2010 - 2012
bouwjaar woning2012 - 2013
type woningééngezinswoning - half open bebouwing
locatieLUBBEEK
oppervlakte perceel3a 89ca
woonoppervlakte221m2 + 43m2 dakterras
foto's© bart wouters
×

Technische fiche

bouwmethodetraditoneel - massiefbouw
gevel - zwarte sierpleister van Dryvit
buitenschrijnwerk + beglazingCS 68 en CP130 Reynaers, alu profielen
superisolerende beglazing (1.1W/m2K)
technische uitrustingventilatiesysteem C+ Evo van Renson
condenserende gaswandketel met vloerverwarming
isolatiegevel: EPS 12cm, met sierpleister, zwart van Dryvit
vloerisolatie: PUR 10cm
dakisolatie platte daken: Eurothane Bi-3 12cm
×

Projecfiche

projecthuis voor Pieter
ontwerp & bouwaanvraag2010 - 2011
bouwjaar woning2011 - 2012
type woninggelijkvloers appartement met tuin;
duplex appartement op verdieping met inpandig zonneterras achteraan;
gemeenschappelijke carport
locatieKEERBERGEN
oppervlakte perceel3a 03ca
woonoppervlakte appartementen89m2 (app. gelijkvloers), 135m2 (duplex)
foto's© gabriel saplontai
×

Technische fiche

bouwmethoderuwbouw - massiefbouw;
gevelmetselwerk - dunbedmortel
buitenschrijnwerk & beglazingCS 68 en CP130 Reynaers, alu profielen
superisolerende beglazing (1.1 W/m2K)
technische uitrustingventilatiesysteem type D met warmterecuperatie
condenserende gaswandketel - vloerverwarming
isolatiespouw: PUR 8cm
vloerisolatie: PUR 10cm
dakisolatie hellende daken: glaswoldeken 18cm
dakisolatie platte daken: Eurothane Bi-3 12cm
×

Projecfiche

projecthuis voor Bart - architect
ontwerp - design2007 - 2008
bouwjaar2008 - 2009
type woningsmalle stadswoning in de rij
locatieLEUVEN
oppervlakte perceel0a 85ca
woonoppervlakte105m2
foto's© Liesbet Goetschalckx / Michiel Hendryckx / Yvan De Saedeleer
×

Technische fiche

bouwmethodetraditioneel - massiefbouw
buitenschrijnwerk + beglazingHouten buitenschrijnwerk - Afzelia hout
super isolerende beglazing (1.1 W/m2K)
techniekenindividuele ventilatie units voor badkamer, toilet en berging; + Invisivent roosters op de ramen.
condenserende gaswandketel + radiatoren VASCO Tulipa
Isolatievoorgevel isoleren aan de binnenzijde met 6cm rotswol
nieuwe buitengevels: spouw: 8cm PUR
dakisolatie hellende daken: Glaswoldeken 15cm
dakisolatie platte daken: Eurothane Bi-3 12cm
×